top of page

F

FilmOffaly Short Film Award 2024

NOW CLOSED  

FilmOffaly, Offaly’s Film Commission is pleased to announce the FilmOffaly Short Film Award 2024. This funding initiative aims to foster creative, resourceful filmmaking in the county. FilmOffaly are looking for unique, original stories by talented new filmmakers, professional and novice alike. The only stipulation is that the filming must take place in Offaly! The Offaly Film Commission also encourage the utilisation of local crew and a mentoring element of the production for local film makers. This is reflected in the criteria as set out below.

There will be one award to one successful applicant.

 

The winning applicant will receive:  

  • €12,000 towards the cost of their production.

  • A local premiere.

  • Mentoring Workshop for Short Listed Applicants

Application Forms and Guidelines available from the links below. 

 

Closing date 12 noon Monday 11th March 2024

 

FilmOffaly Deontas Gearrscannáin 2024

DÚNTA ANOIS

 

Tá áthas ar FilmOffaly, Coimisiún Scannán Uíbh Fhailí, Deontas Gearrscannáin FilmOffaly 2024 a fhógairt. Is é is aidhm don tionscnamh maoinithe seo scannánaíocht chruthaitheach, sheiftiúil a chothú sa chontae. Tá scéalta bunaidh uathúla á lorg ag FilmOffaly, arna scríobh ag scannánóirí nua cumasacha, idir scannánóirí gairmiúla agus tosaitheoirí. An t-aon choinníoll a bhaineann leis an deontas ná go gcaithfear an scannánaíocht a dhéanamh i gContae Uíbh Fhailí! Molann Coimisiún Scannán Uíbh Fhailí criú áitiúil a úsáid freisin agus gné meantóireachta le haghaidh scannánóirí áitiúla a bheith san áireamh sa léiriúchán. Léirítear é sin sna critéir a leagtar amach thíos.

Bronnfar aon deontas amháin ar aon iarrthóir rathúil amháin.

 

Gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi: 

  • €12,000 faoi chomhair chostas an léiriúcháin.

  • An chéad taibhiú go háitiúil.

  • Ceardlann Meantóireachta d’Iarratasóirí ar an nGearrliosta

Dáta deiridh: 12 meán lae, Dé Luain an 11 Márta 2024

 

Tá foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ó na naisc thíos

bottom of page